[Descarca documentul in format PDF]
Anexa B la Contractul privind Acordul de Licenta pentru Utilizatorul FinalTermenii si Conditiile Furnizarii Serviciilor

IMPORTANT: Utilizarea Serviciilor de catre Client (conform definitiei de mai jos) si/ sau acceptarea acestor Termeni si Conditii („Conditiile”) constituie acordul Clientului de a se supune prezentelor Conditii. Aceste Conditii trebuie interpretate coroborat cu Politica privind Utilizarea Acceptabila inclusa in Anexa C, care poate fi modificata periodic, SC Cloud Business Solutions SRL notificand Clientul in acest sens, cu o perioada rezonabila in prealabil. Clientului ii revine responsabilitatea de a se asigura ca respecta cea mai noua versiune a Politicii privind Utilizarea Acceptabila (PUA) in vigoare in orice moment.

Aceste Conditii, impreuna cu cele prevazute de PUA a SC Cloud Business Solutions SRL, explica obligatiile SC Cloud Business Solutions SRL fata de Client si obligatiile Clientului fata de Cloud Business Solutions si alti utilizatori ai Serviciilor ("Utilizatorii"). PUA descrie, indeosebi, ceea ce Cloud Business Solutions considera drept utilizari inacceptabile ale conexiunii la Internet de catre clientii nostri, astfel incat Cloud Business Solutions sa poata lua masurile adecvate impotriva celor care abuzeaza de conexiunea la Internet. PUA constituie parte integranta a acestor Conditii si, in lipsa unor prevederi contrare, toate referirile la Conditii includ si referirea la PUA.

Termenii si conditiile Serviciilor de Gazduire ale SC Cloud Business Solutions SRL:


Definitii


Mentionam ca anumiti termeni folositi in aceste Conditii au o semnificatie specifica:


„Linie de Acces”

inseamna circuitul de telecomunicatii folosit de Client pentru a obtine servicii de telecomunicatii prin reteaua comutata de telefonie publica de la Sediu, conform notificarii trimise de Client catre Cloud Business Solutions.

„Furnizor de Servicii de Telecomunicatii”

inseamna orice furnizor de servicii de telecomunicatii al SC Cloud Business Solutions SRL in legatura cu Serviciile.

„Data de Incepere”

inseamna data la care Clientul primeste pentru prima data acces la Servicii.

„Informatii Confidentiale”

inseamna orice informatii cu caracter confidential obtinute in baza sau in legatura cu prezentul Contract.

„Client”

inseamna persoana care comanda Serviciile, iar notiunea de persoana va include entitatile cu sau fara personalitate juridica. SC Cloud Business Solutions SRL poate accepta instructiunile unei alte persoane care, in opinia rezonabila a SC Cloud Business Solutions SRL, actioneaza cu stiinta Clientului si in baza autorizarii conferite de Client.

„Servicii”

insemna furnizarea Software-ului si a Serviciilor de Gazduire.

„Contract”

inseamna contractul incheiat intre SC Cloud Business Solutions SRL si Client cu privire furnizarea Serviciilor si anexele la acesta (inclusiv Termenii si Conditiile Furnizarii Serviciilor, Politica privind Utilizarea Acceptabila si Termenii si Conditiile Serviciului de Asistenta Clienti).


1 Furnizarea Serviciilor

1.1  SC Cloud Business Solutions SRL va furniza Serviciile Clientului in conformitate cu Conditiile si conform unui standard rezonabil de profesionalism si diligenta. Furnizarea Serviciilor fara defectiuni nu este posibila din punct de vedere tehnic si Clientul nu garanteaza ca nu vor exista defectiuni. SC Cloud Business Solutions SRL va depune toate eforturile pentru a asigura accesul la Serviciile cumparate in intervalul 8 am - 8 pm (GMT + 2 ore) in timpul saptamanii si in intervalul 10 am - 5 pm in weekend, exceptand a) perioadele programate pentru mentenanta, cu privire la care clientul va fi notificat cu cel putin 8 ore in prealabil, daca este posibil sau b) cazul in care imposibilitatea de a avea acces la Servicii este cauzata de circumstante pe care nu le putem, in mod rezonabil, controla, inclusiv fulgere, inundatii, conditii meteorologice extreme, incendii, explozii, razboaie, tulburari ale ordinii publice, conflicte de munca sau actiuni ale autoritatilor publice locale sau centrale sau ale altor autoritati competente sau actiuni sau omisiuni ale unor terti furnizori de servicii de telecomunicatii, stuatii in care partea in cauza nu va fi tinuta raspunzatoare fata de cealalta pentru neexecutarea obligatiilor.

1.2  SC Cloud Business Solutions SRL se angajeaza sa puna la dispozitia clientului o facilitate pentru descarcarea datelor la sfarsitul Contractului, in termen de minimum 30 de zile, pentru a permite clientului sa pastreze o copie locala a acestora.

1.3  SC Cloud Business Solutions SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a furniza Serviciile cu promptitudine si in mod continuu insa nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nicio pierdere de date cauzata de intarzieri, nefurnizari, furnizari nereusite sau intreruperi ale serviciilor din cauza unor evenimente care nu pot fi controlate de SC Cloud Business Solutions SRL sau de erori sau omisiuni ale Clientului.

1.4  SC Cloud Business Solutions SRL exclude, in masura maxima permis de legea aplicabila, oricare si toate garantiile si conditiile de orice fel, exprese sau implicite, cu privire la orice continut sau date obtinute sau descarcate prin intermediul Serviciilor sau corectitudinea informatiilor obtinute prin utilizarea Serviciilor.

1.5  SC Cloud Business Solutions SRL nu ofera nicio garantie cu privire la niciun echipament sau configuratie a oricarui echipament folosit pentru accesarea Software-ului.

1.6  SC Cloud Business Solutions SRL nu ofera nicio garantie cu privire la utilizarea de catre Client sau oferirea accesului la banda de Internet pentru Client, in vederea accesarii Software-ului.

1.7  Pentru a beneficia de Servicii, Clientul trebuie sa furnizeze anumite informatii catre SC Cloud Business Solutions SRL. SC Cloud Business Solutions SRL va respecta confidentialitatea acestor informatii si va respecta orice legi privind protectia datelor aplicabile acestora.

1.8  Clientul accepta ca Serviciile vor depinde de caracteristicile Liniei de Acces a Clientului.

1.9  La anumite intervale de timp, anumite Puncte de Prezenta (Point of Presence - PoPs), serverele si intreaga retea pot fi inchise pentru reparatii de rutina si lucrari de mentenanta. SC Cloud Business Solutions SRL sau reprezentantul sau autorizat va notifica Clientul cu o perioada de timp rezonabila in prealabil, tinand cont de circumstantele existente, si va depune eforturi pentru a realiza aceste lucrari in perioadele de mentenanta programate, comunicate periodic.

1.10  SC Cloud Business Solutions SRL poate fi nevoita sa intrerupa Serviciile sau sa modifice specificatiile tehnice ale Serviciilor din motive operationale sau din cauza unei urgente. SC Cloud Business Solutions SRL va notifica Clientul cu o perioada cat mai lunga in prealabil cu privire la orice intrerupere planificata a Serviciilor de care beneficiaza Clientul. In aceste circumstante, Clientul nu va putea formula nicio pretentie impotriva SC Cloud Business Solutions SRL pentru orice astfel de intrerupere.

1.11  Cu exceptia cazului in care prezentele Conditii permit acest lucru in mod expres, si pe langa celelalte restrictii din prezentul, Clientul nu va putea:

1.11.1  redistribui, greva cu sarcini, vinde, inchiria, sublicentia, copia sau utiliza Serviciile sau transfera intr-un alt mod drepturile de a utiliza Serviciile, in favoarea oricarui tert, in totalitate sau in parte;

1.11.2   divulga caracteristicile, erorile sau virusii aferenti Serviciilor catre terti fara acordul prealabil scris al SC Cloud Business Solutions SRL;

1.11.3   utiliza Serviciile in afara mediului de operare recomandat al SC Cloud Business Solutions SRL, comunicat de catre SC Cloud Business Solutions SRL; sau

1.11.4   modifica Serviciile fara a obtine, in prealabil, acordul scris al SC Cloud Business Solutions SRL.

1.12   Clientul este exclusiv responsabil pentru mentinerea securitatii in ceea ce priveste identitatea parolelor acestuia.

2 Tarife Aferente Serviciilor

2.1   SC Cloud Business Solutions SRL isi rezerva dreptul de a suspenda imediat furnizarea seviciilor catre Client in cazul in care Clientul nu si-a executat obligatiile de plata. O astfel de actiune nu va aduce atingere drepturilor oricarei parti, dobandite pana la data suspendarii.


3 Utilizarea Serviciilor de catre Client

3.1  Clientul NU trebuie sa utilizeze Serviciile:

3.1.1  intr-un mod care nu respecta Conditiile sau legislatia sau care este ilegal sau fraudulos in orice fel; sau

3.1.2  pentru comiterea unei fraude sau a unei infractiuni; sau

3.1.3  pentru a trimite, incuraja primirea, incarca, descarca, folosi sau refolosi orice material care are un caracter abuziv, indecent, defaimator, obscen sau care contine o amenintare sau incalca drepturi de autor, confidentialitatea si caracterul privat al informatiilor sau orice alte drepturi sau care pot contine virusi sau alte programe similare sau care pot cauza, in mod rezonabil, o supraincarcare a Sistemului SC Cloud Business Solutions SRL; sau

3.1.4  pentru a trimite sau dispune trimiterea de reclame sau materiale promotionale nesolicitate; sau

3.1.5  intr-un mod care nu corespunde oricaror instructiuni transmise de SC Cloud Business Solutions SRL din perspectiva sanatatii, securitatii sau calitatii serviciilor oferite de Furnizorul de Servicii de Telecomunicatii sau a Sistemului SC Cloud Business Solutions SRL; sau

3.1.6  pentru a incerca sa utilizeze Serviciile intr-un mod care determina modificarea, decompilarea, traducerea, rescrierea, reconfigurarea, dezasamblarea sau schimbarea sau pentru a incerca sa modifice sau sa reconfigureze Serviciile sau orice Echipament sau Software sau sa copieze orice manual sau documentatie referitoare la Servicii, cu exceptia cazului in care legea aplicabila interzice in mod expres aceste restrictii.

3.1.7  pentru a distribui copii ale programelor acordate sub licenta sau ale documentatiei acestora catre alte persoane;

3.1.8  pentru a inchiria sau acorda drepturile pe care le detine asupra programelor acordate sub licenta;

3.1.9  pentru a livra sau transmite (direct sau indirect) orice copii ale programelor acordate sub licenta sau ale oricaror date tehnice din programele acordate sub licenta sau ale mediului acestora sau ale oricarui produs al acestora catre orice entitate sau tara de destinatie.

3.2  Clientul va coopera cu SC Cloud Business Solutions SRL pentru a raspunde solicitarilor rezonabile de informatii ale acesteia cu privire la utilizarea Serviciilor de catre Client si va furniza in mod prompt aceste informatii.

3.3  Clientul garanteaza ca, in calitate de utilizator inregistrat al contului, acesta va pastra confidentialitatea numelor de utilizator si a parolei si se va asigura ca acestea nu vor fi facute publice si ca parola nu va fi stocata in nicio locatie de pe calculator, sub forma de text clar.

3.4  Utilizarea de catre alte persoane: Clientul accepta ca SC Cloud Business Solutions SRL nu poate controla continutul informatiilor transmise prin reteaua Cloud Business Solutions sau prin intermediul Serviciilor si SC Cloud Business Solutions SRL exclude, prin prezentul, orice raspundere de orice fel pentru transmiterea sau primirea de informatii ilicite/care incalca drepturi si obligatii de orice natura.

3.5  Orice Licenta Software asigura o capacitate de stocare a datelor corespunzatoare versiunii Software-ului. In cazul in care depasiti aceasta capacitate de stocare a datelor, Furnizorul isi rezerva dreptul de a percepe tarife suplimentare.


Nume de domeniu si adrese de protocol Internet (IP)

4.1   Clientul confirma si garanteaza ca este proprietarul sau ca a fost si este autorizat de proprietar sa foloseasca orice marca sau nume comercial solicitate sau alocate numelui sau de domeniu.

4.2  Clientul recunoaste ca SC Cloud Business Solutions SRL nu poate garanta ca orice nume de domeniu solicitat de Client va fi disponibil sau poate fi aprobat spre a fi utilizat.

4.3  SC Cloud Business Solutions SRL are dreptul sa ii solicite Clientului sa selecteze un alt nume de domeniu si poate suspenda serviciile relevante aferente numelui de domeniu daca, in opinia SC Cloud Business Solutions SRL, exista motive rezonabile sa considere ca numele de domeniu ales in prezent incalca sau poate incalca prevederile prezentului Contract si ale legii.

4.4  In cazul in care Serviciile includ inregistrarea unui nume de domeniu de Internet, Clientul accepta si este de acord cu urmatoarele:

4.4.1  SC Cloud Business Solutions SRL nu declara si nu garanteaza ca orice nume de domeniu pe care Clientul sau un reprezentant al acestuia doreste sa il inregistreze va fi inregistrat in aceasta forma sau poate fi inregistrat de aceasta sau ca utilizarea acestui nume de domeniu de catre Client nu va incalca drepturile unui tert. Ca atare, Clientul nu trebuie sa intreprinda nicio actiune cu privire la numele de domeniu solicitat pana nu este notificat ca numele de domeniu solicitat de acesta a fost inregistrat in mod corespunzator si SC Cloud Business Solutions SRL nu va fi tinuta raspunzatoare pentru orice astfel de actiuni/ utilizari intreprinse de Client.

4.4.2  Inregistrarea numelui de domeniu si utilizarea continua a acestuia de catre Client trebuie sa se conformeze conditiilor de utilizare ale autoritatii relevante de alocare a numelor de domeniu si Clientul se angajeaza fata de SC Cloud Business Solutions SRL sa respecte aceste conditii. Clientul renunta prin prezentul, in mod irevocabil, la orice pretentii pe care le poate formula impotriva SC Cloud Business Solutions SRL in legatura cu orice decizie emisa de autoritatea relevanta prin care se refuza inregistrarea numelului de domeniu si, in mod nelimitativ, Clientul accepta si este de acord ca orice costuri de administrare sau de alta natura platite de Client cu privire la inregistrarea numelui de domeniu nu pot face, in niciun caz, obiectul vreunei restituiri.

4.4.3  SC Cloud Business Solutions SRL nu isi asuma nicio raspundere cu privire la utilizarea unui anumit nume de domeniu de catre Client si orice disputa care intervine intre Client si orice alta persoana fizica sau organizatie in legatura cu un nume de domeniu trebuie solutionata intre partile in cauza, iar SC Cloud Business Solutions SRL nu se va implica in aceasta disputa. In momentul in care ia cunostinta de existenta unei astfel de dispute referitoare la un nume de domeniu, SC Cloud Business Solutions SRL, la libera sa alegere si fara a oferi un motiv in acest sens, isi rezerva dreptul de a suspenda sau anula serviciile relevante aferente numelui de domeniu si/sau de a da declaratiile pe care le considera adecvate in fata autoritatii relevante de alocare a numelor de domeniu.

4.5  Orice adresa IP alocata Clientului de catre SC Cloud Business Solutions SRL va ramane, in orice moment, proprietatea exclusiva a SC Cloud Business Solutions SRL, iar Clientul va detine o licenta netransferabila de folosire a acestei adrese pe intreaga durata a prezentului Contract. In cazul in care prezentul Contract inceteaza din orice motiv, licenta de utilizare a adresei IP va inceta de drept si, incepand din momentul respectiv, Clientul nu va mai putea folosi aceasta adresa.


5 Incalcarea Conditiilor

5.1   SC Cloud Business Solutions SRL va investiga orice suspiciune de incalcare sau pretinsa incalcare a acestor Conditii sau orice actiune suspectata a compromite sistemele sale de retea sau securitatea; SC Cloud Business Solutions SRL va avea, in permanenta, un comportament rezonabil si corect.

5.2  SC Cloud Business Solutions SRL isi rezerva dreptul de a intreprinde orice actiune pe care aceasta o considera adecvata si proportionala cu gravitatea incalcarii Conditiilor.

5.3  In situatia in care SC Cloud Business Solutions SRL stabileste ca Clientul a incalcat Conditiile, SC Cloud Business Solutions SRL va lua masuri rezonabile pentru a se asigura ca Clientul ia cunostinta de aceasta incalcare fara a dispune suspendarea sau incetarea Serviciilor. Cu toate acestea, in anumite cazuri, in functie de gravitatea incalcarii, poate fi necesara suspendarea Serviciilor pe durata investigarii detaliilor incalcarii. SC Cloud Business Solutions SRL isi rezerva dreptul de a suspenda Contul Clientului, la libera sa alegere, fara ca aceasta sa indreptateasca Clientul la vreo despagubire, si de a percepe tarife suplimentare Clientului pentru toate costurile rezonabile suportate de aceasta in legatura cu realizarea investigatiei si gestionarea utilizarii necorespunzatoare si/sau blocarea accesului la orice componenta/componente a/ale Serviciilor.

5.4  Orice incalcare a obligatiilor prezentate la Conditia - 5.1 de mai sus, va indreptati SC Cloud Business Solutions SRL sa suspende imediat Serviciile de care beneficiaza Clientul, fara nicio notificare prealabila.

6 Despagubiri

6.1  Clientul accepta sa despagubeasca si sa exonereze SC Cloud Business Solutions SRL de orice raspundere impotriva tuturor responsabilitatilor, pierderilor, pretentiilor de despagubire si cheltuielilor care ar putea surveni in legatura cu (a) orice incalcare a acestor Conditii de catre Client si (b) orice transmitere sau receptionare a oricarui continut sau mesaj cerut sau efectuat de Client utilizand Serviciul.

7  Clientul accepta in mod expres clauzele

din sectiunea 1- Furnizarea Serviciilor, 2- Tarife Aferente Serviciilor, 3 - Utilizarea Serviciilor de catre Client, 4 - Nume de domeniu si adrese IP si 5 - Incalcarea Conditiilor.Anexa C la Contractul privind Acordul de Licenta pentru Utilizatorul FinalPolitica privind Utilizarea Acceptabila

IMPORTANT: Trebuie sa respectati prevederile acestei Politici privind Utilizarea Acceptabila („Politica”), in cazul in care folositi reteaua sau serviciile noastre. SCOPUL PREZENTEI POLITICI

DEFINITII

In cadrul acestei Politici:

„drepturi de proprietate intelectuala” includ (fara limitare) secrete comerciale, drepturi asupra bazelor de date, know-how, brevete, drepturi de autor, drepturi asupra desenelor sau modelelor inregistrate, drepturi asupra desenelor sau modelelor neinregistrate si marci, indiferent daca au fost inregistrate in vreun mod sau nu, incluzand toate cererile de inregistrare a oricaror drepturi care pot fi inregistrate;

„noi/noua/ al nostru” se refera la Cloud Business Solutions, societate infiintata in Romania, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord, nr.15-23, Complex Swan Office&Technology Park, Cladirea Henley, etajul 2

„dumneavoastra/ al dumneavoastra” se refera la persoana fizica sau societatea care utilizeaza reteaua sau serviciile noastre.

1 PREVEDERI GENERALE

1.1  Reteaua si serviciile noastre pot fi folosite doar in scopuri legale si in conformitate cu legislatia relevanta in vigoare in orice moment. (Subliniem ca internetul reprezinta o retea globala de comunicatii si este posibil ca ceea ce se considera a fi legal in Romania sa nu fie legal intr-o alta tara si sa puteti fi, ceea ce ar putea sa va faca vulnerabil la actiuni in justitie in alte tari).

1.2  Nu este permisa utilizarea retelei sau a serviiilor noastre in scopul de a trimite, primi sau stoca orice materiale interzise. „Materiale interzise” se refera la acele materiale care:

1.2.1  incalca orice lege sau reglementare aplicabila din orice tara; sau

1.2.2  sunt defaimatoare, amenintatoare, rau-intentionate, insultatoare, abuzive, indecente, denigratoare, obscene sau inacceptabile in orice alta privinta sau incalca confidentialitatea si caracterul privat al informatiilor, secretele comerciale sau orice alte drepturi ale tertilor (inclusiv drepturile de proprietate intelectuala).

1.3  Va atragem atentia ca stocarea, distribuirea sau transmiterea de materiale ilegale poate determina angajarea raspunderii civile sau inceperea urmaririi penale, suplimentar fata de orice actiune care poate fi initiata de noi, conform sectiunii 3 de mai jos si Termenilor si Conditiilor Furnizarii Serviciilor.

1.4  Exemple de materiale interzise (fara limitare):

1.4.1  orice materiale care constituie o infractiune sau incurajeaza comiterea unei infractiuni;

1.4.2  pornografia de tip „hardcore” si pornografia infantila;

1.4.3  programe care contin virusi sau aplicatii de tip „cal troian” sau orice instrumente menite sa compromita securitatea altor pagini de internet;

1.4.4  materiale protejate de drepturi de proprietate intelectuala sau alte materiale brevetate, daca aceste materiale sunt folosite fara a avea o autorizatie corespunzatoare.

1.5  Nu este permisa postarea, incarcarea sau distribuirea intr-un alt mod a materialelor protejate de drepturi de proprietate intelectuala pe serverele noastre fara a fi obtinut acordul detinatorului drepturilor de proprietate intelectuala.

1.6   In timpul navigarii pe Internet, este posibil sa accesati si alte retele si sa utilizati servicii care nu sunt detinute sau operate de catre noi. Trebuie sa respectati politicile de utilizare aplicabile si ceilalti termeni si conditii impuse de operatorii acelor retele si servicii.

2 INCALCAREA NORMELOR DE SECURITATE ALE SISTEMULUI SI RETELEI

2.1  Se interzice orice incalcare a securitatii sistemelor sau retelei, o astfel de incalcare putand determina angajarea raspunderii dumneavoastra civile sau penale. Vom investiga incidentele care implica astfel de incalcari si vom informa si coopera cu autoritatile relevante de aplicare a legii, daca acestea ne solicita acest lucru.

2.2  Incalcarile pot sa includa, fara limitare, urmatoarele:

2.2.1  accesarea sau utilizarea, neautorizate, a datelor, sistemelor sau retelelor, inclusiv orice incercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau a unei retele;

2.2.2  monitorizarea neautorizata a datelor sau a traficului in orice retea sau sistem fara acordul expres al proprietarului sistemului sau retelei;

2.2.3  perturbarea oricarui utilizator, gazda sau retea, inclusiv atacurile de tip „mailbomb” (vezi definitia in clauza 3.2), cele tip „flooding”, si incercarile deliberate de supraincarcare a unui sistem si atacurile broadcast.

3 UTILIZAREA E-MAILULUI

3.1  Nu veti trimite email-uri niciunei persoane care nu doreste sa le primeasca. Trebuie sa respectati orice solicitare a unei persoane de a nu mai primi email-uri.

3.2  Nu veti trimite, distribui sau raspunde la e-mailurile care fac parte dintr-un atac cibernetic de tip „mailbombing”. „Mailbombing” consta in trimiterea mai multor copii ale unui mesaj catre diferiti utilizatori sau trimiterea unor fisiere de dimensiuni mari sau a unui numar mare de fisiere sau mesaje unui singur utilizator cu rea-intentie.

3.3  Nu veti folosi titluri de e-mail false sau modifica titlurile mesajelor e-mail pentru a ascunde adresa de e-mail sau pentru a impiedica utilizatorii de internet sa raspunda la mesaje. Nu veti utiliza nicio adresa de e-mail pe care nu sunteti autorizat sa o folositi.

3.4  Incalcarile prevederilor Politicii pot genera, in anumite cazuri, un numar extrem de raspunsuri prin e-mail. Ne rezervam dreptul de a va inchide contul si de a inceta contractul pe care l-am incheiat cu dumneavoastra, in conformitate cu Termenii si Conditiile Furnizarii Serviciilor, in cazul in care intervine o astfel de situatie si resursele noastre sunt afectate atat de puternic incat nu mai putem oferi Clientilor servicii la un nivel adecvat.

4 UTILIZARE WEB

4.1  „Utilizarea Web” se refera si la gazduirea web pe serverele noastre dedicate.

4.2  Nu putem monitoriza si nu monitorizam activ continutul oricaror date pastrate de dumneavoastra (in cadrul serviciilor de gazduire web) si nu putem garanta si nu garantam ca aceste site-uri nu au un continut ilegal si nu contin alte materiale care pot fi considerate inacceptabile de catre orice persoana.

4.3  Va asumati intreaga raspundere pentru orice date detinute sau folosite de dumneavoastra, care sunt gazduite pe serverele noastre. Ca atare, va veti asigura ca datele gazduite de noi nu incalca drepturi ale tertilor, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala si va asumati raspunderea exclusiva in orice litigiu privind astfel de incalcari.

5 RECLAMATII

5.1  Am implementat o procedura de gestionare a reclamatiilor formulate cu privire la materialele stocate si/sau accesate prin intermediul serviciilor noastre sau la comportamentul altor utilizatori ai serviciilor noastre. Puteti formula orice reclamatie la adresa de e-mail abuse@apiscrm.com.

6 INVESTIGATII

6.1  Ne rezervam dreptul de a investiga suspiciunile de incalcare a acestei Politici. Pe parcursul investigatiei, vom incerca sa actionam, in orice moment, in mod rezonabil si corect.

6.2  Investigatia poate include colectarea de informatii de la utilizatorul implicat si de la partea care a formulat reclamatia, daca este cazul, si examinarea materialelor stocate pe serverele noastre.

6.3  Pe durata unei investigatii (fara a aduce atingere oricaror alte drepturi pe care le avem in conformitate cu Termenii si Conditiile Furnizarii Serviciilor sau altfel) putem suspenda contul vizat si/sau sterge materialele in cauza de pe serverele noastre. O astfel de actiune poate implica stergerea temporara sau permanenta a materialelor de pe serverele noastre, transmiterea unor avertismente utilizatorului responsabil si suspendarea sau inchiderea contului vizat, in conformitate cu Termenii si Conditiile Furnizarii Serviciilor. Vom stabili actiunile care trebuie intreprinse in legatura cu o incalcare in functie de fiecare caz in parte.

7 MASURI PE CARE LE PUTEM INTREPRINDE IN CAZUL INCALCARII PREZENTEI POLITICI

7.1  In situatia in care se constata ca ati incalcat prevederile acestei politici, ne rezervam dreptul (fara ca aceasta sa aduca atingere oricaror drepturi pe care le avem potrivit Termenilor si Conditiilor Furnizarii Serviciilor sau conform altor documente) de a adopta orice masuri pe care le consideram (in mod rezonabil) adecvate si proportionale cu gravitatea incalcarii, inclusiv (in mod nelimitativ) transmiterea unui avertisment oficial, supendarea sau rezilierea Contractului pe care l-am incheiat cu dumneavoastra, perceperea unor tarife suplimentare pentru costurile suportate, in mod rezonabil, in legatura cu investigarea si gestionarea utilizarii necorespunzatoare, blocarea accesului la orice componenta a serviciului si impiedicarea accesului la serverele noastre.

8 MODIFICAREA POLITICII

8.1  Aceasta Politica poate face obiectul unor modificari pentru a reflecta orice schimbari legislative sau modificari aduse standardelor aplicabile comunitatii utilizatorilor de internet sau ori de cate ori consideram ca astfel de modificari sunt necesare. Aceste modificari vor produce efecte odata cu publicarea lor pe pagina noastra internet, la urmatoarea adresa URL: www.cbiz.ro/apis-termeni-si-conditii.html si dumneavoastra va revine raspunderea de a va asigura ca aveti cunostinta de orice modificare adusa Politicii. Clientul accepta in mod expres clauzele din sectiunea 4 - UTILIZARE WEB.